Uprawnienia

  • Dopuszczenie zakładu do spawania konstrukcji stalowych zgodnie z normą
    EN 1090-2:2018 w klasie EXC3 potwierdzone certyfikatem
  • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji z EN1090-2 potwierdzone certyfikatem
  • Dopuszczenie zakładu do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów zgodnie z EN 15085-2 dla stopnia CL1 potwierdzone certyfikatem
  • Potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych spawanych konstrukcji pojazdów szynowych oraz innych konstrukcji spawanych (górnictwo, budownictwo, energetyka, itp.) zgodnie z EN ISO 3834-2:2005
  • Posiadamy uznanie technologii spawania w zakresie 2-120mm materiałów w grupie: 1.1, 1.2, 1.4, 3.1 oraz 8.1(austenit 4-16mm) zgodnie z DIN  CEN ISO/TR 15614
  • Posiadamy system zapewnienia jakości  zgodny z PN-EN ISO 9001:2015  potwierdzony certyfikatem TUV NORD Polska
  • Personel spawalniczy uprawniony jest do badań połączeń spawanych: VT, PT, MT, UT