Projekty UE

„MIGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „MIGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0140/20-00

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 229 678.44 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 229 678.44 PLN